Privacyverklaring

Leuk dat u interesse toont in ons bedrijf en onze producten. Wij zetten ons in om uw klantervaring te verbeteren in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Hieronder vindt u onze Privacyverklaring, waarin wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

De onderstaande privacyverklaring (“Privacyverklaring”) wordt verstrekt door KitchenAid Europa Inc., een vennootschap naar het recht van de staat Delaware, VS, handelend via haar dochteronderneming met hoofdkantoor te Nijverheidslaan 3 - box 5 1853 Strombeek Bever, België, een onderdeel van de Whirlpool Group in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke (“KitchenAid”, “wij/we” of “ons/onze”), en is van toepassing op gebruikers van deze website (“website”) en/of de apps en andere personen die met ons communiceren via andere kanalen (“Gebruikers”, “u” of “uw”).

 

De Privacyverklaring informeert over de belangrijkste informatie over de methoden die worden gebruikt om persoonsgegevens van Gebruikers te verzamelen en te verwerken, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) nr. 2016/679) en/of andere toepasselijke lokale wet- en regelgeving (inclusief de Britse GDPR) (“AVG”).

Voor verduidelijkingen of verzoeken met betrekking tot de Privacyverklaring en de gegevensverwerking die door KitchenAid wordt uitgevoerd, kunt u:

 • contact met ons opnemen via ons contactformulier of door per post een brief te sturen naar het adres van KitchenAid, zoals hierboven aangegeven;
 • contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar data_protection_emea@whirlpool.com, of per post naar het adres van KitchenAid met de toevoeging “ter attentie van de afdeling voor gegevensbescherming”.

“Whirlpool Group” betekent Whirlpool Corporation, een onderneming uit Delaware, met haar wereldwijde hoofdkantoor op 2000 M-63, Benton Harbor, MI 49022, samen met en haar dochterondernemingen.

 


WELKE INFORMATIE WE VERZAMELEN

We verzamelen persoonsgegevens die u met ons hebt gedeeld, gegevens die we hebben verzameld wanneer we verkoop- en dienstentransacties met u afsluiten, gegevens die door onze callcenters zijn verzameld, gegevens betreffende uw activiteit op de website of de app en informatie die via andere bronnen is verstrekt of verzameld.

We verzamelen geen bijzondere categorieën persoonsgegevens met betrekking tot u (bijv. gezondheids- of juridische gegevens).

Klik hier voor meer informatie.


HOE WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN

We gebruiken uw persoonsgegevens om u de gevraagde diensten te leveren waaronder, maar niet beperkt tot: contact met u opnemen in geval van beveiligingsproblemen met betrekking tot uw huishoudelijke apparaat; u in staat stellen om op de website te surfen en/of de app te gebruiken; te reageren op verzoeken en te communiceren met onze diensten, inclusief de diensten die via callcenters worden aangeboden.

We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om u marketingcommunicatie te sturen, inclusief aanbiedingen en kortingen van ons en onze vertrouwde partners. Met uw toestemming kunnen we ook uw voorkeuren en interesses profileren om u gepersonaliseerde marketingcommunicatie te sturen.

We kunnen de telefoongesprekken opnemen die u met ons callcenter hebt gevoerd. Afhankelijk van het land van waaruit u belt, zal het wachtbericht u om toestemming vragen of u informeren dat uw gesprek wordt opgenomen om ons gerechtvaardigd belang te behartigen. 

Klik hier voor meer informatie.


OP WELKE GRONDEN GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?

We gebruiken uw gegevens alleen wanneer er een grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals:

- het uitvoeren van een overeenkomst die we met u hebben;

- het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

- het beschermen van gerechtvaardigde belangen; of

- uw toestemming.

Klik hier voor meer informatie.


HOELANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

We gebruiken uw persoonsgegevens gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet.

Klik hier voor meer informatie.


WAT WE DOEN OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN

De beveiliging van uw gegevens is voor ons een prioriteit. Voor dit doel hebben we passende administratieve, technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of wijziging.

Klik hier voor meer informatie.


MET WIE DELEN WE UW GEGEVENS?

We kunnen uw gegevens delen met dienstverleners, bedrijven van de Whirlpool Group, overheidsinstanties en marketing- en commerciële partners.

Klik hier voor meer informatie.


DOORGIFTE VAN UW GEGEVENS BUITEN HET VERENIGD KONINKRIJK/DE EER

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan ontvangers buiten het Verenigd Koninkrijk (UK) of de Europese Economische Ruimte (EER). In elk geval zorgen we er altijd voor dat er passende en geschikte waarborgen worden toegepast die voldoen aan de AVG.

Klik hier voor meer informatie.


UW RECHTEN

U hebt op elk moment het recht op inzage, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, beperking van en bezwaar tegen verwerking, en intrekking van toestemming.

Klik hier voor meer informatie.


CONTACT MET ONS OPNEMEN

U kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier of door per post een brief te sturen naar het hierboven vermelde adres van KitchenAid.

U kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar data_protection_emea@whirlpool.com, of per post naar ons adres hierboven met de toevoeging “ter attentie van de afdeling voor gegevensbescherming”.

 

1. SOORT VAN VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

KitchenAid verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van het soort interactie met u:

 

1. Gegevens die u rechtstreeks verstrekt

KitchenAid verwerkt persoonsgegevens van u die zijn verzameld of die u (rechtstreeks) heeft verstrekt via verschillende kanalen en bij verschillende gelegenheden, evenals uit verschillende bronnen. Voorbeelden van persoonsgegevens die we verzamelen zijn:

 1. persoonsgegevens die worden verstrekt op het moment van het aanmaken van een account op de website en/of op de app, van het kopen van een KitchenAid-product of -dienst via de website, van het registreren van het gekochte product, het verzenden van een verzoek om informatie, assistentie of diensten met betrekking tot de aankoop (zoals naam, achternaam, woonadres, e-mail, geboortedatum, telefoonnummer, apparaten die door u zijn gekocht, door u aangevraagde diensten); 
 2. persoonsgegevens die worden verstrekt tijdens telefoongesprekken naar onze callcenters (inclusief data en tijdstippen van gesprekken, contactgegevens van de beller en informatie met betrekking tot uw bestelling); 
 3. persoonsgegevens die u aan ons of derden hebt verstrekt bij het registreren voor marketingcommunicatie (in elektronische of niet-elektronische vorm, bijv. nieuwsbrieven) of promoties, prijstrekkingen of wedstrijden;
 4. persoonsgegevens in afbeeldingen, audio en/of video die u indient of die u de app toestaat om vast te leggen;
 5. persoonsgegevens verstrekt door producten of diensten van andere partijen die u via de app koppelt. 

Daarnaast verzamelt KitchenAid gegevens over de apparaten die u koopt en/of de diensten die u bestelt, inclusief verzoeken om garantiediensten.

We kunnen uw persoonsgegevens ontvangen van derden, zoals verzekeringsmaatschappijen en distributiebedrijven. 

 

2. Gegevens verzameld via de website en apps

De website en apps verzamelen uw persoonsgegevens om verschillende redenen (inclusief technische en aan hun werking gerelateerde redenen), zoals: (i) het IP-adres en de domeinnaam van uw computer; (ii) het type browser en besturingssysteem dat wordt gebruikt; (iii) de fysieke locatie van uw apparaat (zoals bijvoorbeeld bepaald met behulp van satellieten, torens voor mobiele telefoons en wifisignalen); en (iv) andere informatie over uw online sessie, zoals de Uniform Resource Identifier (URI) adressen van de gevraagde middelen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek naar de server te verzenden, de grootte van het naar aanleiding daarvan ontvangen bestand, de numerieke code met betrekking tot de status van het antwoord ontvangen van de server en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem dat door het apparaat van de gebruiker wordt gebruikt. We kunnen gebruiksgegevens van de app bijhouden en verzamelen, zoals de datum en het tijdstip waarop de app toegang heeft tot onze servers of welke informatie naar de app is gedownload.

De gegevens die via de website en de app worden verzameld, worden ook gebruikt voor het verzamelen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de website, de app en om hun juiste werking te controleren, en worden opgeslagen in overeenstemming met onze vereisten voor het bewaren van informatie. Voor sommige activiteiten, zoals aftersalesdiensten of controle- en/of prestatiemetingsactiviteiten, kunnen echter persoonsgegevens worden verwerkt.

Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om aansprakelijkheid vast te stellen in het geval van computermisdrijven die tegen de website en/of de app worden gepleegd.

Op onze website kunnen we zowel informatie verzamelen die geen persoonsgegevens bevat (bijvoorbeeld om te controleren of de website goed werkt en om anonieme statistieken over het gebruik ervan te produceren), als informatie die persoonsgegevens van de gebruiker bevat, via verschillende soorten cookies of andere trackingtechnologieën (bijvoorbeeld pixels en webbakens), nadat u uw toestemming hebt gegeven voor de installatie van dergelijke technologieën (waar toestemming is vereist). Meer informatie over de cookies die we via de website installeren is te vinden in onze Cookieverklaring. Als de informatie die via cookies wordt verzameld persoonsgegevens zijn, is naast de bovengenoemde Cookieverklaring ook deze Privacyverklaring van toepassing; raadpleeg de relevante secties.

 

2. DOELEINDEN, RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING EN OPSLAG VAN GEGEVENS

Wanneer van toepassing, verwerken we uw persoonsgegevens die we hebben verzameld of die aan ons zijn verstrekt voor de volgende doeleinden:

DOEL

RECHTSGRONDSLAG

BEWAARTERMIJN

a) U in staat stellen een account aan te maken op de website of op de app (ook via authenticatie door derden zoals Meta of Google) en dit account te beheren, en u berichten te sturen die functioneel zijn voor het gebruik ervan

De uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of van precontractuele maatregelen die op verzoek van de gebruiker zijn genomen - Art. 6 lid 1, onder b) van de AVG.

Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor dit doel. Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, is het niet mogelijk om uw account te registreren.

Totdat uw account wordt verwijderd.

b) Om u in staat te stellen de producten te registreren (inclusief de producten die u op de website hebt gekocht), en om ons in staat te stellen u op de hoogte te stellen van eventuele veiligheidsproblemen met betrekking tot het geregistreerde product.

De uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of van precontractuele maatregelen die op verzoek van de gebruiker zijn genomen - Art. 6 lid 1, onder b) van de AVG.

Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor dit doel. Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, is het niet mogelijk om u het gekochte product te laten registreren.

Voor de duur van de garantie en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

c) De aankoop van een product op de website voltooien en u gerelateerde diensten verlenen in het kader van het contract, inclusief klantenservice, aftersalesdiensten (zoals thuisbezorging, installatie, verwijdering, aanschaf van reserveonderdelen, reparatie, vervanging enz.). 

De uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of van precontractuele maatregelen die op verzoek van de gebruiker zijn genomen - Art. 6 lid 1, onder b) van de AVG.

Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor dit doel. Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, is het voor u niet mogelijk om het product te kopen of toegang te krijgen tot de gevraagde gerelateerde dienst.

Voor de duur van de overeenkomst en daarna zoals toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

d) Het verwerken en beheren van informatieverzoeken met betrekking tot onze producten en diensten die u verzendt via de kanalen die beschikbaar worden gesteld door KitchenAid, inclusief onze interactieve chatdienst.

De uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of van precontractuele maatregelen die op verzoek van de gebruiker zijn genomen - Art. 6 lid 1, onder b) van de AVG.

Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor dit doel. Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, is het voor ons niet mogelijk om op uw verzoek te reageren.

Gedurende de tijd die nodig is om aan het verzoek te voldoen. 

e) U marketingcommunicatie (in elektronische vorm) sturen met betrekking tot onze producten en diensten, ook gekocht of geregistreerd (per e-mail, sms, pushmeldingen en banners op sociale mediaplatforms van Meta en Google-platforms); wanneer we via deze platforms marketing uitvoeren, kunnen we u ook hiervan uitsluiten (of van het ontvangen van onze marketingcommunicatie). We kunnen ook marktonderzoek uitvoeren.

 • Uw vrijwillig gegeven toestemming - Art. 6 lid 1, onder a) van de AVG. Het verstrekken van persoonsgegevens is optioneel voor dit doel. Als u geen toestemming geeft, heeft dat voor u geen enkele gevolgen. Als u uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk moment weer intrekken, ook via de knop onderaan elk marketingbericht dat u ontvangt.
 • Als u toestemming geeft op onze Duitse kanalen, gebruiken we de ‘dubbele opt-in’-procedure voor marketing. Dit betekent dat nadat u toestemming hebt gegeven om marketing te ontvangen, we u een verzoek sturen om uw intentie om marketing te ontvangen te bevestigen. 
 • Als er marketingcommunicatie wordt verzonden naar uw e-mailadres, dat u ons hebt verstrekt in het kader van de aankoop van een product of dienst van KitchenAid, en dergelijke communicatie betrekking heeft op producten die vergelijkbaar zijn met de producten die u hebt gekocht, is de rechtsgrondslag het gerechtvaardigde belang van KitchenAid - Art. 6 lid 1, onder f) van de AVG en artikel 13(2) van Richtlijn 2002/58/EG. Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor dit doel, namelijk ons gerechtvaardigd belang om u te blijven voorzien van aanbiedingen van soortgelijke producten en diensten. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd, onder meer via de knop onderaan elk marketingbericht dat u ontvangt.

In geval van gerechtvaardigd belang, totdat u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor dit doel.

In geval van toestemming, totdat u uw toestemming intrekt (tenzij deze eerder verloopt in overeenstemming met de lokale regelgeving). f) Het verzamelen en analyseren van uw geschiedenis en interesses als onze consument (inclusief aankopen, geregistreerde producten, reparatiegeschiedenis, klachten, beoordelingsscores, inschrijving voor het loyaliteitsprogramma, interacties met onze advertenties, inclusief die per e-mail worden verzonden, interesses, demografische gegevens, voorkeuren weergegeven in ons voorkeurscentrum) en/of vertrouwen op de monitoring door Meta of Google van uw kenmerken, gedrag en interesses getoond op sociale mediaplatforms van Meta of Google (bijv. paginabezoekers, leeftijd, geslacht, woonplaats, interesses, intentie om te kopen) en om doelgroepen te creëren in ons interne platform en op de sociale mediaplatforms van Meta Ireland Limited en Google, en om u gepersonaliseerde marketingcommunicatie te sturen of te tonen (of uit te sluiten van het tonen ervan). Om dit te doen, kunnen we persoonsgegevens die we hebben verzameld ook combineren met persoonsgegevens die zijn verzameld via trackingtechnologieën (als u uw ad-hoc-toestemming hebt gegeven - zie hieronder voor meer informatie).

 • Uw vrijwillig gegeven toestemming - Art. 6 lid 1, onder a) van de AVG. Het verstrekken van persoonsgegevens is optioneel voor dit doel. Als u geen toestemming geeft, heeft dat voor u geen enkele gevolgen. Als u uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk moment weer intrekken, ook via het voorkeurscentrum dat u kunt openen via de knop onderaan elk marketingbericht.

In geval van toestemming, totdat u uw toestemming intrekt (tenzij deze eerder verloopt in overeenstemming met de lokale regelgeving). 


Gegevens die voor dit doel worden gebruikt, worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken. 

g) Analyses uitvoeren op systemen waarin we uw persoonsgegevens hosten om dergelijke gegevens en datasets te verrijken, verbeteren of er meer inzicht in te krijgen. Dit doel omvat activiteiten zoals de ontwikkeling en verbetering van onze toepassingen, producten en/of diensten en hun analyse om ons te helpen onze klanten beter te begrijpen zodat we hen de meest relevante communicatie, diensten en ervaringen kunnen aanbieden. We kunnen deze gegevens ook combineren met gegevens die zijn verzameld via trackingtechnologieën.


De persoonsgegevens die we voor dit doel gebruiken, omvatten:


 • producten die u hebt gekocht of geregistreerd (tijdstip van aankoop of registratie, productmodel, aankoopprijs, locatie van aankoop of registratie (bijv. van een detailhandelaar of een e-commerceplatform));
 • garanties of reserveonderdelen die u hebt gekocht;
 • reparatiegeschiedenis met betrekking tot uw producten of reserveonderdelen;
 • eventuele klachten met betrekking tot uw producten of reserveonderdelen;
 • scores van beoordelingen die u hebt gegeven; 
 • inschrijving voor het loyaliteitsprogramma; 
 • interacties met onze communicatie; 
 • levering en installaties die u van ons hebt ontvangen.

Het gerechtvaardigd belang van KitchenAid of een derde partij - Art. 6 lid 1, onder f) van de AVG, om onze producten te optimaliseren en te verbeteren, en ze op een efficiënte manier op de markt te blijven brengen.


Totdat het doel waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld, niet langer bestaat en dergelijke gegevens zijn verwijderd in overeenstemming met de bewaartermijnen uiteengezet in dit hoofdstuk 2. 

h) U klanttevredenheidsvragenlijsten sturen via e-mail of sms en uw mate van tevredenheid over het gekochte product of de diensten die u hebt gebruikt evalueren, om de producten en diensten die u worden aangeboden (inclusief door leveranciers van KitchenAid) te verbeteren. 

De vragenlijsten zijn anoniem, met uitzondering van de vragenlijsten met betrekking tot de leverings- en installatiedienst of feedback over uw ervaring met de klantenservice, waarin u wordt gevraagd om bepaalde gegevens (zoals uw contactgegevens om te worden teruggebeld door onze klantenservice, bestelnummer, leverancier en productlijn) die nodig zijn om de kwaliteit van de diensten die door leveranciers van KitchenAid worden geleverd te beoordelen met betrekking tot specifieke diensten of producten/productlijnen.

Het gerechtvaardigd belang van KitchenAid of een derde partij - Art. 6 lid 1, onder f) van de AVG om onze producten te blijven verbeteren en ze op een efficiënte manier op de markt te blijven brengen.


Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor dit doel. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd.Totdat de vragenlijst is verzonden of, met betrekking tot de vragenlijsten over de leverings- en installatiedienst, tot de beoordeling van de kwaliteit van de door de leveranciers geleverde dienst of, in ieder geval, tot u bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens.

i) Op uw verzoek zullen wij u per e-mail informeren wanneer een product op de website weer op voorraad is, wanneer de prijs van een product daalt, of we zullen u een vergelijkingstabel sturen tussen de producten die u hebt gekozen. 

Uw vrijwillig gegeven toestemming - Art. 6 lid 1, onder a) van de AVG.

Het verstrekken van persoonsgegevens is optioneel voor dit doel. Als u uw gegevens niet verstrekt, kunnen we niet aan het verzoek voldoen. 

Zodra het verzoek is verwerkt.

j) U in staat stellen deel te nemen aan promoties, prijstrekkingen en wedstrijden georganiseerd door KitchenAid of door derden namens KitchenAid.

Afhankelijk van de promotie of wedstrijd kan de rechtsgrondslag bestaan uit de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker een partij is of van precontractuele maatregelen die op diens verzoek zijn genomen - Art. 6 lid 1, onder b) van de AVG - of uw vrijwillig gegeven toestemming - Art. 6 lid 1, onder a) van de AVG.

Wanneer toestemming wordt gevraagd, is het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk voor dit doel. Als u uw gegevens niet verstrekt, is het voor u niet mogelijk om deel te nemen aan de promotie.

Voor de duur van de promotie of de wedstrijd.

k) Het opnemen en beluisteren van de telefoongesprekken die u hebt gevoerd naar het callcenter voor consumenten, voor interne training, documentatie en kwaliteitscontrole/waarborging van de geleverde dienst.

Afhankelijk van het land kan de rechtsgrondslag uw vrijwillig gegeven toestemming zijn - Art. 6 lid 1, onder a) van de AVG of het gerechtvaardigd belang van KitchenAid of derden - Art. 6 lid 1, onder f) van de AVG om onze documentatie, training, kwaliteitscontrole/waarborging te verbeteren en te zorgen voor een goed beheer van klachten en claims. 

Wanneer toestemming wordt gevraagd, is het verstrekken van persoonsgegevens optioneel voor dit doel. Als u uw gegevens niet verstrekt, heeft dat voor u geen enkele gevolgen. 

Tot aan de evaluatie van de kwaliteit van de dienstverlening. 

l) U in uw persoonlijke account (indien aangemaakt) de aankopen te tonen die u als bezoeker op de website hebt gedaan (en de gerelateerde aankoopinformatie).

Uw vrijwillig gegeven toestemming - Art. 6 lid 1, onder a) van de AVG.

Het verstrekken van persoonsgegevens is optioneel voor dit doel. Als u uw gegevens niet verstrekt, heeft dat voor u geen enkele gevolgen. 

Tot u uw account verwijdert.

m) U de aankoop van garantieverlengingen aanbieden (telefonisch en op de website), als uw product niet langer onder de garantie valt of alleen onder de wettelijke garantie valt.

Het gerechtvaardigd belang van KitchenAid of derden - Art. 6 lid 1, onder f) van de AVG om consumenten een uitgebreide klantenservice te bieden.

Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor dit doel. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd.

Uw gegevens worden niet opgeslagen als u de garantie niet koopt.

n) Het bieden van uitgebreide garantieservice die door u is aangeschaft, inclusief de volledige technische controle, gerelateerde telefonische ondersteuningsdiensten, verificatie van de dekkingsperiode van het gekochte product, reparatie en vervanging van het product.

De uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of van precontractuele maatregelen die op verzoek van de gebruiker zijn genomen - Art. 6 lid 1, onder b) van de AVG.

Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor dit doel. Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen we u geen garantieverlengingsdiensten bieden.

Voor de duur van de garantie en daarna in overeenstemming met de wet.

o) Het verkeer op de website analyseren met behulp van trackingtechnologieën om geaggregeerde en anonieme statistieken te produceren voor het optimaliseren van de diensten die via de website worden geleverd. We kunnen ook analyses uitvoeren op systemen waarin we uw persoonsgegevens hosten om dergelijke gegevens en datasets te verrijken, verbeteren of er meer inzicht in te krijgen. Dit doel omvat activiteiten zoals de ontwikkeling en verbetering van onze toepassingen, producten en/of diensten en hun analyse om ons te helpen onze klanten beter te begrijpen zodat we hen de meest relevante communicatie, diensten en ervaringen kunnen aanbieden. We kunnen deze gegevens ook combineren met gegevens die door u zijn verzameld. De persoonsgegevens die we voor dit doel gebruiken, omvatten onze communicatie met u (inclusief geopende e-mail/sms-berichten, aangeklikte items, afmeldingen).

Uw vrijwillig gegeven toestemming om de trackingtechnologie te installeren (zie Cookieverklaring).

Het verstrekken van persoonsgegevens voor dit doel is optioneel. Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, heeft dat voor u geen enkele gevolgen. 

Totdat gegevens zijn geanonimiseerd, wat plaatsvindt na het verzamelen van gegevens of, in ieder geval totdat de toestemming wordt ingetrokken.

p) Door middel van trackingtechnologieën voor het analyseren van uw gedrag op de website, uw voorkeuren, interesses, aankoopgeschiedenis, browse-ervaringen en interacties met onze advertenties (inclusief de advertenties die per e-mail worden verzonden) om doelgroepen te creëren en/of marketingcommunicatie te personaliseren die aan u of personen met soortgelijke interesses/kenmerken als die van u wordt getoond (inclusief op sites van derden, zoals op Meta-platforms of bij het gebruik van Google-diensten), en om de effectiviteit van onze marketingstrategie te begrijpen en te verbeteren. Daartoe kunnen we ook de gegevens gebruiken die door Meta of Google worden verzameld wanneer u door hun platforms navigeert, om u gerichte advertenties te tonen. Wanneer we dit doen, worden dergelijke targeting functionaliteiten en de weergave van de relevante marketingcommunicatie volledig beheerd door Meta of Google op basis van de cookies die op die platforms worden gebruikt. 

We kunnen ook gegevens die via trackingtechnologieën zijn verzameld, combineren met persoonsgegevens die wij hebben verzameld (bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie, een product registreert, koopt of registreert op de website, of wanneer u inlogt of Facebook bezoekt of door Google-diensten navigeert, bijv. de e-mail).

We kunnen bijvoorbeeld de door Facebook verstrekte pixel gebruiken om inzicht te krijgen in uw potentiële winkelinteresses die op de website worden weergegeven. Of we kunnen cookies gebruiken om de producten die u in uw winkelwagen hebt achtergelaten te verifiëren en u marketingcommunicatie met die producten te sturen.

Uw vrijwillig gegeven toestemming, zoals vereist om de trackingtechnologie te installeren (zie Cookieverklaring). Het verstrekken van persoonsgegevens voor dit doel is optioneel. Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, heeft dat voor u geen enkele gevolgen. 

Totdat u uw toestemming intrekt.

q) In het geval dat u bent doorgestuurd naar de website door te klikken op een advertentie voor KitchenAid-producten die wordt weergegeven op een site van derden (aangesloten uitgevers), het evalueren, met behulp van trackingtechnologieën, of de bronsite toebehoort aan een van de aangesloten uitgevers van Awin AG of vergelijkbare bedrijven en of u de aankoop hebt voltooid (bekend als aangesloten marketing).

Uw vrijwillig gegeven toestemming, zoals vereist om de trackingtechnologie te installeren (zie Cookieverklaring).

Het verstrekken van persoonsgegevens is optioneel voor dit doel. Als u geen toestemming geeft, heeft dat voor u geen enkele gevolgen. Als u uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk moment weer intrekken.

Tot de voltooiing van de affiliate marketing transactie of, in elk geval, tot de intrekking van de toestemming.

r) Het uitvoeren van activiteiten die nodig zijn voor de overdracht van bedrijven en bedrijfsfilialen, overnames, fusies, splitsingen of andere transformaties en voor de uitvoering van dergelijke transacties.

Het gerechtvaardigd belang van KitchenAid, de Whirlpool Group of derden - Art. 6 lid 1, onder f) van de AVG om ons bedrijf te ontwikkelen en te beheren.

Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor dit doel. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd.

Totdat de buitengewone transactie is voltooid.

s) Het voorkomen van fraude en vaststellen van aansprakelijkheid voor cybercriminaliteit.

Het gerechtvaardigd belang van KitchenAid of derden - Art. 6 lid 1, onder f) van de AVG om fraude tegen het bedrijf door consumenten, gebruikers en/of derden te voorkomen en om de netwerk- en informatiebeveiliging te beheren.

Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor dit doel. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd.

Voor de duur van de verjaringstermijn.

t) De rechten van KitchenAid beschermen, zowel binnen als buiten de rechtbank.

Het gerechtvaardigd belang van KitchenAid of derden - Art. 6 lid 1, onder f) van de AVG om civiele vorderingen af te dwingen of om zich tegen dergelijke en andere vorderingen te verdedigen.

Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor dit doel. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd.

Voor de duur van de juridische procedure en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

u) Voldoen aan de wettelijke verplichtingen van KitchenAid en reageren op verzoeken van bevoegde autoriteiten.

Het voldoen aan een wettelijke verplichting die op KitchenAid rust - Art. 6 lid 1, onder c) van de AVG.

Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor dit doel. Als u geen persoonsgegevens verstrekt, heeft dat voor u geen enkele gevolgen.

Voor de periode die door de wet is bepaald of door de autoriteit wordt voorgeschreven.

 

3. PROCEDURES VOOR GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van informatietechnologie en/of papieren middelen en worden beschermd door passende beveiligingsmaatregelen die geschikt zijn om de geheimhouding en beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. KitchenAid treft in het bijzonder passende administratieve, technische, persoonlijke en fysieke maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of wijziging van de persoonsgegevens.

 

4. COMMUNICATIE VAN GEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door werknemers van KitchenAid die zijn opgeleid en gemachtigd om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met de volgende ontvangers (houd er rekening mee dat niet alle vermelde derden uw gegevens zullen ontvangen):

 1. bedrijven van de Whirlpool Group gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (VK), de Europese Economische Ruimte (EER) en buiten het VK of de EER, die optreden als autonome verwerkingsverantwoordelijken;
 2. dienstverleners in het VK of de EER en buiten het VK of de EER, zoals IT-dienstverleners (bijv. e-mail- en cloudproviders) en professionals op het gebied van systeembeheer en IT-onderhoud, distributeurs van onze producten, leveranciers van logistieke en bezorgdiensten voor onze producten, leveranciers van technische assistentiediensten; reparatie en onderhoud van onze producten, callcentermedewerkers en klantenservicediensten, agentschappen en aanbieders van diensten voor digitale marketing en reclame van onze producten (bijvoorbeeld Meta Platforms Ireland Limited), dienstverleners voor beoordelingen en waarderingen, cookie-aanbieders, trackingtechnologieën en web-/e-mailanalysediensten (bijvoorbeeld Google Analytics aangeboden door Google LLC.). Deze entiteiten werken namens ons als verwerkers of onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken, indien van toepassing; 
 3. aanbieders van elektronische betaaldiensten, om betalingen met betrekking tot uw bestellingen te beheren. Ter verduidelijking: KitchenAid verwerkt geen bank-/financiële gegevens (inclusief creditcardgegevens) van Gebruikers. Met betrekking tot deze verwerking zullen de aanbieders van elektronische betalingsdiensten uw persoonsgegevens verwerken als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken, in overeenstemming met de AVG (en met andere toepasselijke lokale wetgeving) en met de relevante privacybeleidslijnen. KitchenAid is niet verantwoordelijk voor enige schade (inclusief schade die voortvloeit uit de schending van de AVG en enige andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming) die voortvloeit uit de verwerking van de bank-/financiële gegevens van de gebruiker (inclusief creditcardgegevens) door dergelijke derden;
 4. Nayan NV, exploitant van de KitchenAid online shop en de verkoper van de op deze website verkochte artikelen, waarvan het kantoor gevestigd is te Pittemsestraat 58D, 8850 Ardooie, België. Nayan is een ontvanger van uw gegevens voor de doeleinden van de overeenkomst dat met u is afgesloten bij de aankoop van een artikel van deze website of van uitgebreide garantiediensten; 
 5. onafhankelijke autoriteiten, wetshandhavingsinstanties en/of gerechtelijke en administratieve autoriteiten voor hun institutionele doeleinden zoals voorgeschreven door de wet;
 6. derden die betrokken zijn bij buitengewone zakelijke transacties, zoals een fusie of de verkoop van een bedrijfseenheid, inclusief degenen die hen in het kader van de transactie advies verstrekken;
 7. entiteiten die specifieke juridische, financiële of fiscale adviesdiensten verlenen.
 8. Voor analysedoeleinden bevatten de e-mails van onze nieuwsbrieven een ‘trackingpixel’ van het bedrijf Salesforce.com Inc. die bij het openen van de e-mailverbinding maakt met de servers van Salesforce. Op deze manier kan worden vastgesteld of een nieuwsbrief-e-mail is geopend.

  Ontvangers van gegevens over remarketing, sociale media en affiliate marketing: 

 9. Meta Platforms Ireland Limited (“Meta Ireland”), die KitchenAid een dienst biedt voor het creëren van doelgroepen en een trackingtechnologie (pixel) waarmee op het sociale netwerk gepersonaliseerde advertenties of webformulieren worden weergegeven, aan de hand waarvan gebruikers zich op commerciële communicatie van KitchenAid kunnen abonneren. Via de dienst die bekendstaat als aangepaste doelgroep stuurt KitchenAid Meta uw contactgegevens om een doelgroep van consumenten te creëren die op het sociale platform met marketingcommunicatie kan worden benaderd: voor dergelijke verwerkingsactiviteiten is KitchenAid de verwerkingsverantwoordelijke, terwijl Meta Ireland onze verwerker is; hiervoor is een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten. De pixel (Facebook-pixel genaamd) volgt uw gedrag en interesses die op de website worden weergegeven, geeft deze door aan Meta Ireland en, ook door de informatie die het al over u heeft te combineren, toont u op interesse gebaseerde reclame voor KitchenAid-producten (bekend als websiteaangepaste doelgroep), of webformulieren om u te abonneren op commerciële berichten van KitchenAid (bekend als lead-advertenties), aan u of aan gebruikers van Meta Ireland die gemeenschappelijke of soortgelijke kenmerken/interesses hebben als die van u (bekend als soortgelijkpubliek). Voor de verwerking die gezamenlijk wordt uitgevoerd om u de hierboven aangegeven advertenties of webformulieren te tonen, treden wij en Meta Ireland op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en daartoe zijn we een gezamenlijke overeenkomst voor verwerkingsverantwoordelijken aangegaan waarin onze verantwoordelijkheden worden uiteengezet om te voldoen aan de verplichtingen onder de AVG (beschikbaar via de volgende link). Volgens deze overeenkomst is KitchenAid verantwoordelijk om u de informatie te verstrekken waarnaar in de artikelen 13 en 14 van de AVG wordt verwezen, terwijl Meta Ireland verantwoordelijk is voor het reageren op uw verzoeken om de rechten uit te oefenen waarnaar wordt verwezen in de artikelen 15-20 van de AVG met betrekking tot de persoonsgegevens die Meta Ireland na de verwerking heeft opgeslagen. In elk geval kunt u uw verzoeken om informatie of het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking die als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken wordt uitgevoerd, richten aan beide gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. KitchenAid en Meta Ireland treden op als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens die u verstrekt via het webformulier waarmee u zich abonneert op commerciële communicatie (lead-advertentiedienst). Bovendien maakt KitchenAid gebruik van de Meta Ads Manager-dienst van Meta Ireland waarmee we gerichte marketingcommunicatie versturen op sociale mediaplatforms van Meta, op basis van geselecteerde criteria die door Meta Ireland beschikbaar zijn gesteld: omwille van transparantie wijzen wij u erop dat we geen toegang hebben tot de identiteit of andere informatie van de gebruikers van Meta aan wie de marketingcommunicatie wordt getoond. De contactgegevens van Meta Ireland en zijn functionaris gegevensbescherming, evenals meer informatie over hoe Meta Ireland uw persoonsgegevens verwerkt (inclusief de grondslag waarnaar wordt verwezen en hoe u uw rechten met betrekking tot Meta Ireland kunt uitoefenen), kunt u vinden op https://www.facebook.com/about/privacy.
 10. Google LLC. (of haar dochterondernemingen), die als onderdeel van de Google Ads-diensten, aan KitchenAid trackingtechnologieën levert waarmee Google LLC. binnen haar diensten gepersonaliseerde advertenties of webformulieren weergeeft waarmee u zich kunt abonneren op commerciële communicatie van KitchenAid. Deze trackingtechnologieën (remarketingpixel en Google Analytics geïntegreerd met Google Ads) volgen uw gedrag en interesses op de website en versturen de relevante informatie naar Google LLC. Google LLC., ook door combinatie met informatie die het al over u heeft, kan u advertenties tonen voor producten van KitchenAid die zijn gepersonaliseerd op basis van uw interesses (bekend als remarketing), of webformulieren waarmee u zich kunt abonneren op commerciële communicatie van KitchenAid (bekend als lead-formulier), aan u of aan gebruikers van Google LLC. die kenmerken en/of interesses hebben die vergelijkbaar zijn met die van u. Voor de hierboven beschreven verwerking (inclusief de verwerking van uw persoonsgegevens die u verstrekt via de webformulieren (lead-formulierdienst)), treden KitchenAid en Google LLC. op als autonome verwerkingsverantwoordelijken. De contactgegevens van Google LLC. en zijn functionaris voor gegevensbescherming, evenals meer informatie over hoe Google LLC. uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy.
 11. Onze website maakt gebruik van de remarketingfunctie “Bing Ads” van Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS (“Microsoft Advertising”). Om conversie-advertenties te berekenen, slaat Microsoft Advertising een cookie op uw computer op als u onze website hebt bezocht via een Microsoft Bing-advertentie. Op deze manier kunnen Microsoft Advertising en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en op een vooraf bepaalde doelpagina (conversiepagina) is terechtgekomen. Wij ontvangen alleen het totale aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens naar de conversiepagina is doorgestuurd. Als u niet wilt dat Microsoft informatie over uw gedrag gebruikt, kunt u het plaatsen van cookies weigeren. U kunt ook het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website, evenals de verwerking van deze gegevens door Microsoft, voorkomen door de onderstaande link te volgen: http://choice.microsoft.com/nl-NL/opt-out om uw bezwaar aan te geven. Ga voor meer informatie over gegevensbescherming en de cookies die door Microsoft en Bing Ads worden gebruikt naar de website van Microsoft op https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement. Voor remarketingdiensten verzamelt en bewaart onze websitegegevens met Bing Ads-technologieën, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gemaakt. Dit is een dienst die wordt geleverd door Microsoft Advertising. Deze dienst stelt ons in staat om de activiteiten van gebruikers op onze website te volgen als ze onze website hebben bereikt via advertenties van Bing Ads. Als u via een dergelijke advertentie op onze website terechtkomt, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Op onze website is een Bing UET-tag geïntegreerd. Dit is een code die, in combinatie met de cookie, onder andere opslaat hoeveel tijd op de website werd doorgebracht, welke delen van de website werden bezocht en via welke advertentie de gebruikers op de website terechtkwamen. U kunt het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website, evenals de verwerking van deze gegevens, voorkomen door de instelling van cookies uit te schakelen.
 12. Onze website maakt gebruik van een pixel (Pinterest-tag) van Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland (“Pinterest”). Via de pixel kan informatie over uw surfgedrag in gepseudonimiseerde vorm worden verzameld, opgeslagen en geanalyseerd. De informatie kan aan uw persoon worden toegewezen met behulp van verdere informatie die Pinterest over de gebruiker heeft opgeslagen, bijvoorbeeld vanwege het bezit van een account op het sociale netwerk “Pinterest”. Pinterest gebruikt een algoritme om surfgedrag te analyseren en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen weergeven als gepersonaliseerde reclamebanners op het Pinterest-account van de gebruiker. Pinterest kan de via de pixel verzamelde informatie ook combineren met andere informatie die Pinterest via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk Pinterest heeft verzameld, en zo gepseudonimiseerde gebruiksprofielen creëren. Voor remarketingdiensten maakt onze website gebruik van de conversietrackingtechnologie “Pinterest-tag” van Pinterest. Als u onze website hebt bereikt vanaf een pin op Pinterest, plaatsen we een cookie op uw computer, die communiceert met een op dezelfde manier geïmplementeerde “tag” in de vorm van een JavaScript-code van Pinterest. Als de gebruiker wordt doorgestuurd naar onze website vanaf een pin op Pinterest, registreert de Pinterest-tag bepaalde gebruikersacties die door ons vooraf zijn gedefinieerd en kan het deze volgen (bijv. voltooide transacties, leads, zoekopdrachten op de website, bezoeken aan productpagina’s). Als gevolg van de relatie verwerken wij uw persoonsgegevens als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Om uw rechten te waarborgen en in overeenstemming met de vereisten van de AVG, hebben wij een overeenkomst gesloten waarin regels worden uiteengezet voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in het Addendum voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken tussen Pinterest en ons. De tekst van dit Privacycontract vindt u hier. Uw contactpersoon voor rechten zoals informatie of verwijdering is Pinterest. We zijn gezamenlijk overeengekomen hoe we uw rechten zullen waarborgen en hebben nader gespecificeerd welke verplichtingen elke partij zal nakomen om te voldoen aan de verplichtingen van de AVG. Dit betreft met name de uitoefening van de rechten van de betrokkenen en de nakoming van de informatieverplichtingen volgens artikelen 13 en 14 van de AVG. U kunt elk betrokken bedrijf afzonderlijk aanspreken met betrekking tot de verwerking van uw gegevens en uw rechten uitoefenen. Neem voor meer informatie over gegevensverwerking door Pinterest contact op met Pinterest Europe Limited op het adres 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ierland; privacybeleid: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy.
 13. Awin AG, die KitchenAid trackingtechnologie biedt als onderdeel van affiliate-marketingactiviteiten. Aangesloten uitgevers plaatsen advertenties van KitchenAid op hun websites en wanneer u op de advertentie klikt, wordt u doorgestuurd naar de website die, met behulp van de trackingtechnologie van Awin AG, herkent of de oorspronkelijke website toebehoort aan een aangesloten uitgever en bijhoudt of u een aankoop doet. Voor gezamenlijk uitgevoerde verwerking treden KitchenAid en Awin AG op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en voor deze relatie hebben we een overeenkomst voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken gesloten waarin onze respectieve verantwoordelijkheden worden uiteengezet met betrekking tot de naleving van onze verplichtingen onder de AVG (de essentiële inhoud hiervan kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar data_protection_emea@whirlpool.com). U kunt aan beide gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken uw vragen stellen of uw rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevensverwerking die gezamenlijk wordt uitgevoerd. De contactgegevens van Awin AG en zijn functionaris voor gegevensbescherming, evenals meer informatie over hoe Awin AG uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u vinden op https://www.awin.com/nl/privacy.

 

Een volledige lijst van de verwerkers van KitchenAid kan op verzoek worden verstrekt, dat per e-mail moet worden verzonden naar data_protection_emea@whirlpool.com. 

 

5. DOORGIFTE BUITEN HET VK EN DE EER

We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten het VK of de EER. Elke doorgifte van uw persoonsgegevens naar een land buiten het VK of de EER (hetzij binnen of buiten de Whirlpool Group) zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de AVG wanneer:

 

 1. het land waarnaar de persoonsgegevens worden doorgegeven is onderworpen geweest aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (of het Engelse ministerie van Mediacultuur en Sport, indien van toepassing), overeenkomstig artikel 45 van de AVG; of
 2. wanneer adequate waarborgen zijn geboden door of aan het bedrijf van de Whirlpool Group dat uw persoonsgegevens exporteert, overeenkomstig de artikel 46 - 48 van de AVG, inclusief, zonder beperking, wanneer de importeur de modelcontractbepalingen heeft ondertekend die beschikbaar zijn gesteld door de Europese Commissie of, waar de VK AVG van toepassing is, de internationale overeenkomst voor doorgifte of het addendum voor internationale doorgifte dat beschikbaar is gesteld door de Information Commissioner’s Office. In elk geval zal de doorgifte op basis van een van de in de artikelen 46 - 48 van de AVG vermelde instrumenten vergezeld gaan van aanvullende contractuele, organisatorische en technische maatregelen, indien dit noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens een beschermingsniveau gegarandeerd krijgen dat in wezen gelijkwaardig is aan dat gegarandeerd in het VK of de Europese Unie.

 

Een kopie van de bestaande waarborgen kan op elk moment worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar data_protection_emea@whirlpool.com.

 

6. MINDERJARIGEN JONGER DAN 18 JAAR

De website en apps zijn niet gericht aan personen jonger dan 18 jaar, noch verzamelt KitchenAid bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar.

 

7. RECHTEN VAN BETROKKENEN

U kunt op elk moment en zonder kosten de volgende rechten uitoefenen:

 

Naam van het recht

Beschrijving

1. Recht om geïnformeerd te worden 

(Art. 13,14 AVG)

Het recht op informatie over de doeleinden en methoden van de verwerking van uw persoonsgegevens

2. Recht op inzage (Art. 15 AVG)

Recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit recht stelt u in staat om een bevestiging te verkrijgen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en, zo ja, om inzage te krijgen in de persoonsgegevens en om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die we over u bewaren.

3. Recht op rectificatie (Art. 16 AVG)

Recht om een update of correctie aan te vragen van de persoonsgegevens die we over u bewaren. Met dit recht kunt u onvolledige of onjuiste gegevens laten corrigeren, hoewel we mogelijk de nauwkeurigheid van nieuwe gegevens die u verstrekt moeten verifiëren.

4. Recht om vergeten te worden 

(Art. 17 AVG)

Recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. Met dit recht kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als de voorwaarden van artikel 17 van de AVG van toepassing zijn. 

5. Recht op beperking van de verwerking 

(Art. 18 AVG)

Recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit recht stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in de gevallen waarin artikel 18 van de AVG voorziet.

6. Recht om toestemming in te trekken 

(Art. 7 AVG)

Als de verwerking is gebaseerd op uw vrijwillig gegeven toestemming, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd voordat de toestemming wordt ingetrokken

7. Art. 20 AVG

Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Met dit recht kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens aan uzelf of een andere partij te verstrekken. We zullen uw persoonsgegevens aan u of aan de aangegeven derde leveren in een gestructureerd, algemeen gebruikt en elektronisch leesbaar formaat. U kunt dit recht uitoefenen als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (of van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen) en op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd. U kunt dit recht niet uitoefenen als het de rechten en vrijheden van anderen schendt. 

8. Recht om een klacht in te dienen 

(Art. 77, 79 AVG)

Het recht om een klacht in te dienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming in de lidstaat waar u normaal gesproken woont, werkt of de plaats waar volgens u een inbreuk op de AVG heeft plaatsgevonden, of bij de gerechtelijke autoriteit.

9. Voor personen in Frankrijk: 

“Postmortem”-recht (art. 84 tot 86 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden zoals gewijzigd)

Dit recht stelt u in staat om instructies te geven met betrekking tot de opslag, verwijdering en communicatie van uw persoonsgegevens na uw overlijden, onder de voorwaarden voorzien in artikel 85 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd. Op grond van deze bepalingen kunt u ons instructies geven over hoe uw persoonsgegevens moeten worden verwerkt met betrekking tot bepaalde verwerkingsactiviteiten na uw overlijden. U kunt uw instructies op elk moment intrekken of wijzigen. Naleving van de instructies doet geen afbreuk aan de bepalingen die van toepassing zijn op openbare archieven die persoonsgegevens bevatten.

  

10. Recht van bezwaar

 (Art. 21 AVG)

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van al uw persoonsgegevens of een deel ervan als de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van KitchenAid (of een derde) en als u, in het licht van uw specifieke situatie, bezwaar wilt maken tegen de verwerking omdat u van mening bent dat deze van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen we uw gegevens blijven verwerken als we dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden, of als de verwerking noodzakelijk is om onze rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Als u echter bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden, kunnen we om geen enkele reden doorgaan met het verwerken van uw gegevens voor dergelijke doeleinden.

 

Als u de bovenstaande rechten wenst uit te oefenen of vragen wilt stellen over de persoonsgegevens die we over u bewaren, neem dan contact met ons op:

 • met behulp van ons contactformulier (indien beschikbaar);
 • door een e-mail te sturen naar data_protection_emea@whirlpool.com;
 • door per post een brief te sturen naar het hierboven aangegeven adres van KitchenAid met de toevoeging “ter attentie van de afdeling voor gegevensbescherming”.

Als u te maken hebt met een onopgeloste kwestie omtrent privacy of gegevensgebruik waarvan u denkt dat we deze niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, kunt u (kosteloos) contact opnemen met onze in de Verenigde Staten gevestigde externe aanbieder van geschillenbeslechting. Zie hiervoor https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

9. WIJZIGINGEN EN UPDATES

Onze Privacyverklaring wordt voortdurend herzien en kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door u vóór de ingangsdatum een kennisgeving te sturen naar uw laatst bekende e-mailadres. 

Deze Privacyverklaring gaat van kracht op 23/05/2023.

 

TRUSTe
top
Selecteer een ander product

Vergelijken

Producten vergelijken

U kunt niet meer dan 3 producten kopen. Verwijder een product voordat u een ander product toevoegt.